Camino de Santiago Tours

Afrikaans

Kom stap die Camino saam met 'Vellies na die Vreemde'

Die Camino het die vermoë om jou lewe ingrypend te verander en te verryk. Niemand kom ooit weer dieselfde van Santiago af terug nie. Miskien is dit dalk omdat jy gaan reis met ’n doel, of dalk is dit die duisend jaar se gebede wat al deur meer as ’n miljoen Pelgrims op hierdie besondere roete gebid is. Hoe dit ook al sy, die Camino maak gesond, nuut en vry!

Die ‘Camino de Santiago’ of ‘Weg van St Jakobus’ is die Pelgrimstog wat uiteindelik eindig by die katedraal van Santiago de Compostela in Galicia, Noord-Wes Spanje. Legende het dit dat hierdie Jakobus se sendingsroete was, en dat hy uiteindelik in Santiago, die eindpunt van die Camino begrawe is.

Mense stap die Camino vir verskillende redes. Sommige stap om ’n era of gebeurtenis af te sluit. Ander wil ’n nuwe begin inhuldig. Party doen dit suiwer vir die avontuur daarvan! Maar een ding is seker, niemand gaan huis toe sonder ’n paar lewensveranderende stories nie!

So kom stap saam! Stap alleen, of saam met iemand, of as deel van een van ons groepe. Stap teen jou eie tempo en met jou eie gedagtes, of stap kuier-kuier saam met ’n mede-pelgrim. Elke oggend lê ’n nuwe roete met ’n paar nuwe uitdagings voor en aan die einde van elke dag se stap kan jy uitspan by ‘n uitsoek hotelletjie, die dag se stories met ’n mede pelgrim deel en weet daar is ‘n skoon bed wat op jou wag!

Jy kan enige datum kies of saam op een van ons begeleide toere gaan. Ons bespreek vooraf jou akkommodasie (ontbyt ingesluit) en reël dat jou bagasie daagliks vervoer word. Daarmee saam gee ons vir jou ’n volledige dag-tot-dag stap handleiding met roetekaarte en stap informasie. Jy volg net die pyle en skulpies tot in Santiago.

 

Laai ons Bekenstellingsdokument af vir meer inligting:

Bekendstelling PDF (2MB)

Walk with us!

The Camino has the ability to dramatically change and enrich your life. Nobody ever returns from Santiago unchanged. Perhaps it may be because you are traveling for a purpose, or perhaps it is the thousand year's prayers that have been prayed by more than a million pilgrims on this particular route. Whatever the reason, the Camino makes healthy, new and free!

The 'Camino de Santiago' or 'Way of St. James' is the Pilgrimage which eventually ends at the Santiago de Compostela Cathedral in Galicia, North West Spain. Legend had it that this was James's missionary route and that he was buried in Santiago, the end of the Camino route.

People walk the Camino for different reasons. Some step to close an era or event. Others want to make a new start. Some do it purely for the adventure! But one thing is for sure, no one goes home without a few life-changing stories!

So come along! Walk alone, or with someone, or as part of one of our groups. Walk at your own pace and with your own thoughts, or walk together with a fellow pilgrim. Every morning there is a new route with new challenges and at the end of every day's walk you can relax out at our selection of hotel, share the day's stories with a fellow pilgrim and know there is a clean bed waiting for you.

You can choose any date or go together on one of our guided tours. We pre-book your accommodation (breakfast included) and arrange for your luggage to be transported daily. Together we give you a complete day-to-day tour guide with route maps and tour information. You can only follow the arrows and shells into Santiago.

Download our Introduction Document for more information:

Read more about...

Camino de Santiago with Us

What makes us Different

From Planning to Execution

More Info

Route Options

Ponferrada: 200km | Leon: 300 km | St Jean Pied de Port: 740 km | Sarria to Santiago de Compostela: 115 km

Route Options

Here are the Sarria to Santiago route as well as 3 different options which precede the Sarria route.

View Plan

Group Tours

15 - 25 September 2018 - Sarria to Santiago (115 km)

Group Tours

In 2018 we have a Camino group walk starting from Sarria to Santiago.

View Plan

Portuguese Route

Porto to Santiago: 2 weeks | Tui to Santiago: 1 week

Portuguese Route

Porto to Santiago: 2 weeks | Tui to Santiago: 1 week

View Plan