Jordan Add-on

Afrikaans

Jordanië & Petra Ekstra Toer

Die asemrowende land van die Hussein-koninkryk, Jordanië, met 'n Bybelgeskiedenis wat dateer uit Abraham, Isak en Jakob is vandag ‘n belangrike bestemming vir toeriste wat dieper in Bybelgeskiedenis wil delf. Met 'n ryk nomadiese kultuur wat vandag nog sigbaar is, het hierdie landskap die Israeliete na die beloofde land gelei, die stede van Sodom en Gomorra gehuisves, Lot (broer van Abraham) is hier begrawe, Jakob het met 'n engel geveg toe sy naam na Israel verander het en eeue later het Johannes die Doper Jesus aan hierdie kant van die Jordaan gedoop. In hierdie woestynland het Moses 40 jaar lank saam met die Israeliete gewandel en het God self die beloofde land vanaf Berg Nebo vir hom gewys voordat hy hier gesterf het en deur God self begrawe is. 'n Besoek aan hierdie merkwaardige land sal jou begrip van die Bybel ingrypend verander terwyl jy die mees asemrowende natuurlike en antieke wonders beleef.

Jordan & Petra Add-on

The Breathtaking country of the Hussein Kingdom, Jordan, has a Bible history dating back to Abraham, Isaac and Jacob. With a rich nomadic culture, today still visible, this landscape led the Israelites to the promised land, housed the cities of Sodom and Gomorrah, Lot (brother of Abraham) was buried here, Jacob fought with an angel when his name was changed to Israel and centuries later John the Baptist baptized Jesus on this side of Jordan. In this desert country Moses wandered with the Israelites for 40 years and saw the Promised Land from Mount Nebo before he died here and was buried by God Himself. A visit to this remarkable country will intensify your understanding of the Bible while experiencing the most breathtaking natural and ancient wonders.