Toerleier Willem Botha

Willem is hoof van die Didasko Bybelskool vir die toerusting van Christene (Efes 4:12).

Hy is ‘n gebore Vrystater en het grootgeword in die mieliewêreld van die Noordweste, Bothaville. Hier skryf hy matriek voor hy sy militêre opleiding op Potchefstroom ondergaan as ‘n offisier in die Artillerie.

Aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat in Bloemfontein behaal Willem ‘n BA-graad met Afrikaans/Nederlands, Geskiedenis en Bybelkunde as hoofvakke. Daarna ook HOD, maar hoewel hy aangewys is as die beste praktiese onderwysstudent, het hy nooit onderwys gegee nie. Die praktyk sou wel jare later heel handig te pas kom!

SAUK OMROEPER EN REGISSEUR

1980 tot 1991 is Willem betrokke by die destydse SAUK in Bloemfontein en Johannesburg, as Omroeper en Regisseur.  Willem word hier geskool in die bedryfswêreld van aktualiteit. Hy maak kennis, en skuur skouer met uitstaande mense uit alle samelewingsverbande.  ‘n Uitstekende skool vir die roeping wat God in gedagte gehad het.

ROEPING TOT VOLTYDSE BEDIENING

My lewe kry koers en betekenis met my bekering in 1986 – en ‘n roeping tot die voltydse bediening in 1987.

Willem se teologiese opleiding vind plaas in Pretoria, Johannesburg en Stellenbosch en hy  behaal die Diploma in Teologie aan die Universiteit van Johannesburg (toe nog RAU), en B Phil (Hon) en M Phil in Bybelvaardighede (2007) aan die Universiteit van Stellenbosch. Die onderwerp van die tesis vir sy Meestersgraad was ‘die eenheid van die Ou- en Nuwe Testament, soos dit blyk uit die Opstandingsgesprekke wat Jesus met die Emmaüsgangers en Sy dissipels (Lukas 24) gehad het.’

GEMEENTELIKE BEDIENING

Vir die volgende 7 jaar (1992-1998) doen Willem praktiese gemeentelike bedieningservaring in Stellenbosch op as onder andere studenteleraar.  Dit was egter nie in die herderlike bediening waarin hy sy roeping gevind het nie, maar in die toerusting van gemeentelede – om die Bybel prakties te maak in mense se lewens. Hy verhuis in 1999 na George en volg hierdie roeping vandag steeds voltyds na.

DIE DIDASKO BYBELSKOOL

Hier is Willem se nis, doel, inspirasie,  vind hy sy energie, en leef hy volheid sy lewe.
Die 2019 inname was die 20ste inname van studente by Didasko Bybelskool. Reeds meer as 800 studente het die afgelope 19 jaar deur Willem se bekwame en fenominale Bybelkennis die dieper betekenis van Christen wees ontdek.
In dié tyd is hy gevra om deel te hê aan die skryf van die “Christelike Kern-ensiklopedie” onder redakteurskap van Dr Fritz Gaum. Hy het 59 temas bydra, wat veral met die agtergrond van Bybelse persone en plekke te doen gehad het.

Die groot verskil tussen die “gewone” leraar in ‘n gemeente en om dosent van die Bybel in die Bybelskool te wees, is dat ek die geleentheid het om elke twee jaar, dwarsdeur die Bybel, al die Bybelse leerstellings aan die studente oor te dra. Dit dwing jou om ‘n kenner van die Bybel te word: Die letterlike betekenis daarvan, maar ook die praktiese toepassing daarvan in elke gelowige se lewe. In die proses leer jy ook ander godsdienste ken, maar veral ook die leefwêreld van die Bybel self.  Jy kan nie die Bybel verstaan sonder om te verstaan waar die verhale afspeel en watter invloed dit gehad het op die vorming van ons Christelike godsdiens nie. Daarom, glo ek, is dit die voorreg vir elke gelowige om tog (al is dit net een maal) ‘n soort pelgrimstog na die Bybellande te onderneem.  Dit maak jou verstaan van die Bybel soveel ryker.

Met die twee toere na die Bybellande in 2020 – na Turkye en Italië en na Israel en Jordanië – sal dit Willem se vierde toer in die voetspore van Jesus en die Apostels wees. Dis méér as net ’n besigtigingstoer, dis ’n pelgrimstog, ’n belewenis.