Take Your Group to the Holy Land

Afrikaans

Oorweeg jy om 'n toer na die Heilige Land te lei? Ons help jou graag en maak seker dat jou toer 'n groot sukses sal wees!

Om vir die eerste keer 'n groep na die Heilige Land te lei, is 'n lewensveranderende gebeurtenis. Dit stel jou in staat om kerkleierskap te bevorder, jou gemeente op ‘n dieper wyse te bedien, om die "soekendes" te bereik terwyl hulle saam met ander gelowiges reis en om saam met kerklede hierdie diep geestelike avontuur te deel. Ons maak ook seker dat jy as groepsleier voordeel daaruit trek deurdat jou eie reiskoste gedek is om jou sodoende te ondersteun om op gereelde basis Bybellandtoere te onderneem.

Ons besef dat groepe verskillende behoeftes het op grond van denominasie, ekonomiese stand asook gemeentekulture. Daarom raadpleeg ons jou in diepte en stel jul eie nieke reisplan na gelang van jou gemeente se behoeftes saam.

Die volgende paar punte is van kardinale belang tydens enige groepsreis:
  • Jou toergids. Dit is verpligtend om 'n Israeliese geregistreerde toergids voltyds saam met jou op toer te hê. Oor die jare het ons kennis gemaak met baie gidse en sal sorg dat ons die regte gids saam met jou groep stuur. ‘n Ervare gids verstaan jou prioriteite, help jou om die regte besluite te neem, die toer op skedule te hou asook om die groep te beskerm.
  • Lengte en koste van die toer. Van ‘n ‘Sak-pas’ tot die fynproewer reisplanne kan aangebied en aangepas word om jou op jul behoftes en groep dinamika te pas.
  • Geniet julleself! Onthou, dit is ook 'n vakansie. Dit is 'n geleentheid om jou geestelike batterye te kom laai, bande met familie en vriende te verdiep en betrokke te raak in ware Christelike gemeenskap.
Ons nooi jou uit om deel te word van ons groeiende familie van pelgrims en toerleiers!

Are you considering leading a tour to the Holy Land? We will guide you and arrange everything so your tour will be a great success!

Leading a group to the Holy Land for the first time is a life-changing event. It enables you to build church leadership by spiritual bonding; to educate your congregants; to reach “the seekers” as they travel alongside other believers; and to bond with church members as you all share this deep spiritual adventure. We also make sure that you as tour leader benefit by having your travel costs covered in order to allow you to return to the Holy Land on a regular basis.

We realise that groups have different needs based on denomination, economical implications and congregation cultures. Therefore we consult with you in person and custom make your groups itinerary.

The following few point are of crucial importance when conducting a group tour:

  • Your Tour guide. It is compulsory to use an Israeli registered tour guide that will accompany your group throughout the tour. Over the years we got to know and have worked with many guides and will be able to fit the right guide with your group. A skilled experienced guide understands your priorities, helps you make the right decisions and keeps your tour on schedule, protects your group.
  • Length and costs of the tour. From budget to connoisseur tours can be offered and tailor-made to suit you group.
  • HAVE FUN. Remember, this is a vacation too. It’s an opportunity to renew your spiritual batteries, deepen ties with family and friends, and engage in true Christian fellowship.

If you would like to find out more, please request our Christian Tour Leader Planning Manual. Please note that it is only available in Afrikaans.